Opracowania


Słowacja: Opracowanie wiarygodności partnerów handlowych Tajlandia: Badania marketingowe Chiny: Baza danych firm jubilerskich Plan rozwoju eksportu firmy MAX Plan rozwoju eksportu firmy HOLON GLOBE Badania marketingowe firm w Chinach Opracowanie wiarygodności - Chiny
Plan Rozwoju Eksportu firmy Mokwa Plan Rozwoju Eksportu firmy Amberline Plan Rozwoju Eksportu firmy Knaufmann Plan Rozwoju Eksportu firmy Ukrinwest Plan Rozwoju Eksportu firmy BDI
Promocja eksportu Bursztyn Wywiad gospodarczy Plan rozwoju eksportu dla firmy Jantar Plan Rozwoju Eksportu firmy AG Załącznik do Planu Rozwoju Eksportu Misje gospodarcze Opinie o innowacyjności Kredyt technologiczny Kryteria oceny wniosków Wzór wniosku Wzór biznes planu Wzory harmonogramów Mapa dotacji Artykuły i opracowania

Przydatne linki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Agencja Rozwoju Pomorza UM woj. pomorskiego RPO Gdańsk RPO Toruń RPO Olsztyn RPO Szczecin

Metodyka zarządzania projektami

Poniżej przedstawiamy artykuł związany z metodyką zarzadzania projektami i dotyczący umiejętności i kompetencji kierownika projektu

Pobierz plik

Przewodnik beneficjenta

Poniżej przedstawiamy Przewodnik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego dla działań 1.1 - 1.2

Wersja z dnia 28-05-2008 r.

Wersja z dnia 27-11-2008 r.

Projekt technologiczny

Projekt technologiczny linii do produkcji słupów strunobetonowych metodą wirową z uwzględnieniem aspektów innowacyjnych w PPB „Prefabet-Kurzętnik” Sp. z o.o. w Kurzętniku

Pobierz plik

Kryteria merytoryczne fakultatywne

Poniżej przedstawiamy prezentację na temat kryteriów merytorycznych fakultatywnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Pobierz plik

RPO WP 2007-2013

Prezentacja na temat dotacji w ramach RPO WP na lata 2007-2013

Pobierz plik

Ostatnia edycja: 12/05/10 12:37:13

Projektowanie stron internetowych epidot.pl