Opracowania


Słowacja: Opracowanie wiarygodności partnerów handlowych Tajlandia: Badania marketingowe Chiny: Baza danych firm jubilerskich Plan rozwoju eksportu firmy MAX Plan rozwoju eksportu firmy HOLON GLOBE Badania marketingowe firm w Chinach Opracowanie wiarygodności - Chiny
Plan Rozwoju Eksportu firmy Mokwa Plan Rozwoju Eksportu firmy Amberline Plan Rozwoju Eksportu firmy Knaufmann Plan Rozwoju Eksportu firmy Ukrinwest Plan Rozwoju Eksportu firmy BDI
Promocja eksportu Bursztyn Wywiad gospodarczy Plan rozwoju eksportu dla firmy Jantar Plan Rozwoju Eksportu firmy AG Załącznik do Planu Rozwoju Eksportu Misje gospodarcze Opinie o innowacyjności Kredyt technologiczny Kryteria oceny wniosków Wzór wniosku Wzór biznes planu Wzory harmonogramów Mapa dotacji Artykuły i opracowania

Przydatne linki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Agencja Rozwoju Pomorza UM woj. pomorskiego RPO Gdańsk RPO Toruń RPO Olsztyn RPO Szczecin

Konsorcjum firm doradczych

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Sp. z o. o. wraz z Kancelarią Gospodarczą Egida Sp. z o. o. powołało Konsorcujm w zakresie kooperacji w promocji eksportu polskich przedsiębiorstw na zagraniczne rynki a w szczególności w celu realizacji przedsięwzięcia: Promocja i realizacja usług doradczych w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia (działanie 1.2) oraz podział zadań z tym związanych. Partnerzy konsorcjum zobowiązują sie do współpracy min. w zakresie zawierania umów i realizacji opracowań Modelu Biznesowego Internacjonalizacji wg. wymogów PARP, przeprowadzenie i nadzoru nad procedurą wyboru firmy doradczje z PO PW 1.2 wg. wymogu PARP, zamieszczania referencji i potwierdzeń o współpracy zagranicznej itp.
adres i dane partnera:

Kancelaria Gospodarcza Egida Sp. z o. o.

Gdańsk, ul. Żaglowa 1,
NIP 5842728532
http://egida.biz.pl/


internacjonalizacja przedsiębiorstw

BD Consulting Ltd Co. - marketing eksportowy

Członkiem konsorcjum jest firma BD Consulting Ltd Co. specjalizująca się w marketingu eksportowym.

 INFORMUJEMY, ŻE FIRMA BDI SP. Z O.O. JEST CZŁONKIEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONSORCJUM FIRM DORADCZYCH.

Celem Konsorcjum, jest przyjmowanie od przedsiębiorstw kompleksowych zleceń w zakresie inwestycji budowlanych i technicznych, produkcji przemysłowej, rolnictwa i przemysłu spożywczego oraz promocji eksportu w tym organizacji misji gospodarczych i targów zagranicznych. W skład konsorcjum wchodzą firmy działające wiele lat w branży usług doradczych.

Zobacz ulotkę >> Pobierz plik

 Rada Ministrów przyjęła propozycję Ministerstwa Gospodarki przy wspieraniu polskiego eksportu

Rada Ministrów zatwierdziła 4 listopada 2014 r. pakiet czterech rozporządzeń dotyczących udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis w celu promocji i wspierania polskiego eksportu.

przeczytaj cały komunikat >> Pobierz plik

 RZĄD ZNALAZŁ PIENIĄDZE NA WSPARCIE POLSKIEGO EKSPORTU


POPRZEZ RÓŻNE DZIAŁANIA POLSKI RZĄD WESPRZE EKSPORTERÓW

Polska opracowała plan pomocy, który wesprze poczynania polskich eksporterów na rynku międzynarodowym. Ma on formę czterech rozporządzeń przyjętych przez Radę Ministrów z dniem 04 listopada 2014 roku. Przewiduje on wsparcie finansowe dla czterech typów przedsięwzięć, które będą miały korzystny wpływ na działania polskich eksporterów. Sama pomoc będzie mieć charakter pomocy publicznej de minimis.

przeczytaj całość >> Pobierz plik

Ostatnia edycja: 07/02/16 12:19:51

Projektowanie stron internetowych epidot.pl