Opracowania


Słowacja: Opracowanie wiarygodności partnerów handlowych Tajlandia: Badania marketingowe Chiny: Baza danych firm jubilerskich Plan rozwoju eksportu firmy MAX Plan rozwoju eksportu firmy HOLON GLOBE Badania marketingowe firm w Chinach Opracowanie wiarygodności - Chiny
Plan Rozwoju Eksportu firmy Mokwa Plan Rozwoju Eksportu firmy Amberline Plan Rozwoju Eksportu firmy Knaufmann Plan Rozwoju Eksportu firmy Ukrinwest Plan Rozwoju Eksportu firmy BDI
Promocja eksportu Bursztyn Wywiad gospodarczy Plan rozwoju eksportu dla firmy Jantar Plan Rozwoju Eksportu firmy AG Załącznik do Planu Rozwoju Eksportu Misje gospodarcze Opinie o innowacyjności Kredyt technologiczny Kryteria oceny wniosków Wzór wniosku Wzór biznes planu Wzory harmonogramów Mapa dotacji Artykuły i opracowania

Przydatne linki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Agencja Rozwoju Pomorza UM woj. pomorskiego RPO Gdańsk RPO Toruń RPO Olsztyn RPO Szczecin

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Sp. z o.o.

Dodano: 2014-06-30

Oferta z zakresu ochrony środowiska

Oferujemy sporządzenie dokumentów w zakresie ochrony środowiska:

 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zgodny z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:
  1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej,
  2. bazę inwentaryzacji dwutlenku węgla,
  3. szkolenie pracowników,
  4. promocję projektu,
  5. elementy wykorzystywanymi w planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz,
  6. prognozę oddziaływania na środowisko.
  7. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe.
  8. Program Ochrony Środowiska.

Przykładowe dokumenty:

Przykładowy zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Przykładowy zakres Programu Ochrony Środowiska

Przykładowy zakres Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe

 

 


Oferujemy sporządzenie dokumentów w zakresie ochrony środowiska:

 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zgodny z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:
  1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej,
  2. bazę inwentaryzacji dwutlenku węgla,
  3. szkolenie pracowników,
  4. promocję projektu,
  5. elementy wykorzystywanymi w planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz,
  6. prognozę oddziaływania na środowisko.
  7. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe.
  8. Program Ochrony Środowiska.

Przykładowe dokumenty:

Przykładowy zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Przykładowy zakres Programu Ochrony Środowiska

Przykładowy zakres Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe

 

 
Ostatnia edycja: 06/30/16 14:19:41

Projektowanie stron internetowych epidot.pl