Opracowania


Słowacja: Opracowanie wiarygodności partnerów handlowych Tajlandia: Badania marketingowe Chiny: Baza danych firm jubilerskich Plan rozwoju eksportu firmy MAX Plan rozwoju eksportu firmy HOLON GLOBE Badania marketingowe firm w Chinach Opracowanie wiarygodności - Chiny
Plan Rozwoju Eksportu firmy Mokwa Plan Rozwoju Eksportu firmy Amberline Plan Rozwoju Eksportu firmy Knaufmann Plan Rozwoju Eksportu firmy Ukrinwest Plan Rozwoju Eksportu firmy BDI
Promocja eksportu Bursztyn Wywiad gospodarczy Plan rozwoju eksportu dla firmy Jantar Plan Rozwoju Eksportu firmy AG Załącznik do Planu Rozwoju Eksportu Misje gospodarcze Opinie o innowacyjności Kredyt technologiczny Kryteria oceny wniosków Wzór wniosku Wzór biznes planu Wzory harmonogramów Mapa dotacji Artykuły i opracowania

Przydatne linki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Agencja Rozwoju Pomorza UM woj. pomorskiego RPO Gdańsk RPO Toruń RPO Olsztyn RPO Szczecin

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Sp. z o.o.

Dodano: 2016-04-15

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Nazwa działania: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Kryteria: I stopnia – Udział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej Wnioskodawcy w ciągu ostatnich, zamkniętych 2 lat obrachunkowych: Weryfikacji podlega wskazany we wniosku o dofinansowanie procentowy udział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz opis metodologii jego ustalenia. Rezultatem tej weryfikacji będzie rekomendacja członków Komisji Oceny Projektów dotycząca ustalenia ostatecznej wartości kryterium. Prawdziwość informacji podanych we wniosku o dofinansowanie dotyczących wydatków na działalność B+R Wnioskodawcy poniesionych w ciągu ostatnich, zamkniętych 2 lat obrachunkowych, które zostały wzięte pod uwagę na etapie oceny projektu, może także podlegać sprawdzeniu na etapie realizacji oraz rozliczenia projektu na podstawie dokumentacji posiadanej przez Wnioskodawcę potwierdzającej poniesienie wydatków na działalność B+R, w tym przede wszystkim dokumentacji księgowej, sprawozdań finansowych, złożonego w GUS formularza PNT-01 – Sprawozdania o działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Pobierz: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Nazwa działania: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Kryteria: I stopnia – Udział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej Wnioskodawcy w ciągu ostatnich, zamkniętych 2 lat obrachunkowych: Weryfikacji podlega wskazany we wniosku o dofinansowanie procentowy udział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz opis metodologii jego ustalenia. Rezultatem tej weryfikacji będzie rekomendacja członków Komisji Oceny Projektów dotycząca ustalenia ostatecznej wartości kryterium. Prawdziwość informacji podanych we wniosku o dofinansowanie dotyczących wydatków na działalność B+R Wnioskodawcy poniesionych w ciągu ostatnich, zamkniętych 2 lat obrachunkowych, które zostały wzięte pod uwagę na etapie oceny projektu, może także podlegać sprawdzeniu na etapie realizacji oraz rozliczenia projektu na podstawie dokumentacji posiadanej przez Wnioskodawcę potwierdzającej poniesienie wydatków na działalność B+R, w tym przede wszystkim dokumentacji księgowej, sprawozdań finansowych, złożonego w GUS formularza PNT-01 – Sprawozdania o działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Pobierz: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Kryteria wyboru projektówOstatnia edycja: 06/30/16 14:19:41

Projektowanie stron internetowych epidot.pl