Opracowania


Słowacja: Opracowanie wiarygodności partnerów handlowych Tajlandia: Badania marketingowe Chiny: Baza danych firm jubilerskich Plan rozwoju eksportu firmy MAX Plan rozwoju eksportu firmy HOLON GLOBE Badania marketingowe firm w Chinach Opracowanie wiarygodności - Chiny
Plan Rozwoju Eksportu firmy Mokwa Plan Rozwoju Eksportu firmy Amberline Plan Rozwoju Eksportu firmy Knaufmann Plan Rozwoju Eksportu firmy Ukrinwest Plan Rozwoju Eksportu firmy BDI
Promocja eksportu Bursztyn Wywiad gospodarczy Plan rozwoju eksportu dla firmy Jantar Plan Rozwoju Eksportu firmy AG Załącznik do Planu Rozwoju Eksportu Misje gospodarcze Opinie o innowacyjności Kredyt technologiczny Kryteria oceny wniosków Wzór wniosku Wzór biznes planu Wzory harmonogramów Mapa dotacji Artykuły i opracowania

Przydatne linki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Agencja Rozwoju Pomorza UM woj. pomorskiego RPO Gdańsk RPO Toruń RPO Olsztyn RPO Szczecin

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Sp. z o.o.

Dodano: 2015-12-22

Raport z rynku USA w zakresie eksportu wody mineralnej dla przedsiębiorstwa JANTAR WM Sp. z o.o.

Niniejszy raport jest opracowany w ramach Projektu Wdrażanie planu rozwoju
eksportu przedsiębiorstwa Jantar Wody Mineralne sp. z o.o. z siedzibą w
Kołobrzegu. Projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka działanie 6.1 paszport do eksportu.

Przeczytaj szczegóły:

Raport z rynku USA w zakresie eksportu wody mineralnej dla przedsiębiorstwa JANTAR WM Sp. z o.o.

 Ostatnia edycja: 06/30/16 14:19:41

Projektowanie stron internetowych epidot.pl