Opracowania


Słowacja: Opracowanie wiarygodności partnerów handlowych Tajlandia: Badania marketingowe Chiny: Baza danych firm jubilerskich Plan rozwoju eksportu firmy MAX Plan rozwoju eksportu firmy HOLON GLOBE Badania marketingowe firm w Chinach Opracowanie wiarygodności - Chiny
Plan Rozwoju Eksportu firmy Mokwa Plan Rozwoju Eksportu firmy Amberline Plan Rozwoju Eksportu firmy Knaufmann Plan Rozwoju Eksportu firmy Ukrinwest Plan Rozwoju Eksportu firmy BDI
Promocja eksportu Bursztyn Wywiad gospodarczy Plan rozwoju eksportu dla firmy Jantar Plan Rozwoju Eksportu firmy AG Załącznik do Planu Rozwoju Eksportu Misje gospodarcze Opinie o innowacyjności Kredyt technologiczny Kryteria oceny wniosków Wzór wniosku Wzór biznes planu Wzory harmonogramów Mapa dotacji Artykuły i opracowania

Przydatne linki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Agencja Rozwoju Pomorza UM woj. pomorskiego RPO Gdańsk RPO Toruń RPO Olsztyn RPO Szczecin

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Sp. z o.o.

Dodano: 2015-07-21

Oferta dla firm z Polski Wschodniej na uzyskanie dotacji promocje eksportu

W ramach PO PW działanie 1.2 internacjonalizacja MSP – firma doradcza Biuro Doradztwa Inwestycyjnego sp. z o.o. oferuje kompleksową usługę polegającą na uzyskanie dotacji na działania związane z promocją eksportu.

Dla kogo?

Oferta dedykowana jest dla firm z sektora MSP, które planują eksport produktów i usług i nie mają w 2015 roku sprzedaży na eksport powyżej 30 %.


Zakres oferty

I etap – kwota dotacji do 50 000 zł [ 80 % wartości usługi ] i jest przeznaczona na opracowanie strategii eksportu przedsiębiorcy, w tym szczegółowy harmonogram realizacji projektu na 2 lata.

II etap - kwota dotacji do 500 000 zł [ 80 % wartości projektu ] i jest przeznaczana na pokrycie kosztów realizacji strategii rozwoju eksportu przez dwa lata.

Plan wydatków

W ramach wykonania strategii eksportu można zaplanować wydatki na 2 lata

- Działania marketingowe, w tym poszukiwanie partnerów handlowych w krajach eksportu, analizy rynków docelowych, wydatki na promocje [ druk katalogów, modernizacja strony internetowej itd. ]

- Udział w targach w charakterze wystawcy

- Misje gospodarcze

Wstępny plan działań powinien być gotowy na IV kwartał 2015 roku, należy wybrać kraje eksportu wyznaczyć produkt na eksport. Składanie wniosków I kwartał 2016

Realizacja 2016 – 2017

Przeczytaj wytyczne:

» Wsparcie internacjonalizacji MŚP Działanie 1.2 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

» Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL

 

 

 Ostatnia edycja: 06/30/16 14:19:41

Projektowanie stron internetowych epidot.pl