Opracowania


Słowacja: Opracowanie wiarygodności partnerów handlowych Tajlandia: Badania marketingowe Chiny: Baza danych firm jubilerskich Plan rozwoju eksportu firmy MAX Plan rozwoju eksportu firmy HOLON GLOBE Badania marketingowe firm w Chinach Opracowanie wiarygodności - Chiny
Plan Rozwoju Eksportu firmy Mokwa Plan Rozwoju Eksportu firmy Amberline Plan Rozwoju Eksportu firmy Knaufmann Plan Rozwoju Eksportu firmy Ukrinwest Plan Rozwoju Eksportu firmy BDI
Promocja eksportu Bursztyn Wywiad gospodarczy Plan rozwoju eksportu dla firmy Jantar Plan Rozwoju Eksportu firmy AG Załącznik do Planu Rozwoju Eksportu Misje gospodarcze Opinie o innowacyjności Kredyt technologiczny Kryteria oceny wniosków Wzór wniosku Wzór biznes planu Wzory harmonogramów Mapa dotacji Artykuły i opracowania

Przydatne linki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Agencja Rozwoju Pomorza UM woj. pomorskiego RPO Gdańsk RPO Toruń RPO Olsztyn RPO Szczecin

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Sp. z o.o.

Dodano: 2015-06-08

RPO WP 2.3 AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA - Pomorski Broker Eksportowy

IDĄ PIENIĄDZE. Finanse dla firm na inwestycje i eksport w Regionalnym Programie

Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-20202.1

Finansowanie działalności eksportowej
W nowym okresie programowania:

 • Kontynuacja sprawdzonych działań z okresu 2007-2013,
 • Nowe działania powiązane z celami strategicznymi wspierania innowacyjności i internacjonalizacji przedsiębiorstw

Główne źródła finansowania:

IDĄ PIENIĄDZE. Finanse dla firm na inwestycje i eksport w Regionalnym Programie

Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-20202.1

Finansowanie działalności eksportowej
W nowym okresie programowania:

 • Kontynuacja sprawdzonych działań z okresu 2007-2013,
 • Nowe działania powiązane z celami strategicznymi wspierania innowacyjności i internacjonalizacji przedsiębiorstw

Główne źródła finansowania:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • Program ze środków budżetu państwa


RPO WP 2.3 AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA
Przedsięwzięcie strategiczne na lata 2014-2020 dotyczące stworzenia systemu wspierania eksportu w regionie zapewniającego kompleksową ofertę dla
pomorskich przedsiębiorstw.
Pomorski Broker Eksportowy ( nazwa w Regionalnym Programie Strategicznym)

Główne obszary wsparcia to m.in:

 • działania wspierające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia lub rozwijania działalności na rynkach międzynarodowych,
 • badania i analizy potencjału eksportowego przedsiębiorstw i dobór odpowiednich działań wspierających eksporterów,
 • organizowanie wyjazdowych i przyjazdowych wydarzeń gospodarczych, w tym misji oraz wizyt studyjnych o charakterze gospodarczym,
 • tworzenie ułatwień w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów gospodarczych pomorskich firm,
 • udzielanie grantów na finansowanie udziału w targach (w charakterze wystawcy) i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego MSP,
 • promocja pomorskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych,
 • promocja gospodarcza regionu.

 

Prezentacja: "Finanse dla firm na inwestycje i eksport w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" >> Pobierz plik

źródło: Agencja Rozwoju Pomorza S.A.Ostatnia edycja: 06/30/16 14:19:41

Projektowanie stron internetowych epidot.pl